Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Tyto informace jsou poskytovány v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) s účinností od 25.5.2018.

Výše uvedené obecné nařízení o ochraně zájmu se vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů spolkem Jawa Klub Praha, z.s., IČ: 005 51 872, se sídlem Koněvova 910/61, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 878 (dále jen jako „zpracovatel“). Zpracovatele lze kontaktovat písemně na adrese jeho sídla, emailem na info@jawaklub.cz, či prostřednictvím webových stránek www.jawaklub.cz/gdpr .

Zpracovatel Vám tímto poskytuje základní informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů dle výše uvedeného obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Zpracovatel Vaše osobní údaje využívá zejména k zapojení Vaší osoby do soutěže a zasílání pozvánek na další srazy pořádané zpracovatelem.

Zpracovatel zpracovává následující osobní údaje:

Vaše osobní údaje byly získány od Vás.

Vaše osobní údaje zpracovatel uchová pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění  některého z výše uvedených účelů, případně po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy.

Právním titulem pro zpracování Vašich osobních údajů je Vámi udělený souhlas.

Váš souhlas může být kdykoliv odvolán, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování údajů před jeho odvoláním.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby související s činností zpracovatele, osoby zajišťujících technický provoz a zabezpečení zpracovatelem využívaných technologií, dále pak fyzické nebo právnické osoby, orgány věřejné moci, agentury nebo jiné subjekty dle příslušných právních předpisů.

Jako subjektu osobních údajů Vám náleží zejména následující práva:

Za účelem zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů jsou využívána taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Jawa Klub Praha, z.s.
Odhlášení z mailového rozesílání

Zadej prosím mail, který chceš odhlásit a potvrď (odhlášení je prováděno ručně)Ponechat zasílání poštou (pokud je aktivní)

Odhlášení z poštovního rozesílání

Zadej prosím jmeno a adresu, kterou chceš odhlásit a potvrď (odhlášení je prováděno ručně)Ponechat zasílání mailem (pokud je aktivní)

Přihlášení k poštovnímu a mailovému rozesílání

Zadej prosím kontaktní údaje:
Pro poštovní zasílání: jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, město, psč
Pro mailové zasílání: jméno, přijmení, email, město


Vyplněním tohoto formuláře udělujete svobodný a vážný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 GDPR. Souhlas udělujete za účelem zasílání pozvánek na srazy. Současně s formulářem Vám byly předloženy písemné informace o zpracování osobních údajů, viz výše. Odvolat souhlas, změnit údaje, jakož i seznamit se s bližšími informacemi o zpracovaní údajů lze na této stránce.

Ostatní požadavky týkající se GDPR

Prosíme zasílejte mailem na info@jawaklub.cz